Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen koulutukseen

Teknologia Oy

Lyhytkestoiset...

ValitseKoulutusAmmattialaMilloin hakuaika alkaa?Milloin hakuaika päättyy?Hakevatko Sedussa jo opiskelevat koulutukseen?Jatkuva hakuHakuaikaa jatkettuTäynnäTehomarkkinointiMilloin koulutus alkaa?Milloin koulutus päättyy?KoulutustuoteperhePaikka/paikkakuntaKenelle? / KohderyhmäOpiskelutapa/koulutusmuotoOmaehtoinen koulutusMitä saat?SisältöKouluttajan tai oppimisympäristön luoma lisäarvoMitä on hyvä tietää?Opiskelijan näkemysHintaLisätietojaOpetuspisteLomakeHakeutuminen ja opiskelijavalintaMitä saatTarkentavat kustannustiedotOsoiteKoulutustyyppiJärjestämispaikkakunta
Valitse Ajoneuvojen ilmastoinnin lupakoulutus 30.10.2019 (KUA - pätevyys) 07 Tekniikan alat 10.01.2019 23.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 30.10.2019 30.10.2019 Autoala Muu paikkakunta Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille. Päiväopiskelu Ei Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Ilmoitamme uusille hakijoille sitten kun koulutus järjestetään. Koulutuksen järjestämispaikka Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki klo 8.30-17.00. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Voimassaoleva kaasuasetus velvoittaa kaikkia ajoneuvojen ilmastointitöitä tekeviä yrityksiä ylläpitämään toimilupansa. Asetuksen mukaan ajoneuvoilmastointilaitteiden asennus-, huolto- ja korjaustöitä tekevien asentajien tulee osoittaa pätevyys TUKES:n hyväksymällä kokeella. F-kaasuja koskeva lainsäädäntö F-kaasuista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 517/2014. Lisäksi kansallisella ympäristönsuojelulailla (681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksessa 766/2016. Asetuksessa 766/2016 säädetään pätevyysvaatimukset F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja asentaville ja huoltaville henkilöille. Direktiivissä (2006/40/EY) säädetään mm. autojen ilmastointijärjestelmien kylmäaineen vuodoista ja uudelleen täytöstä. Pätevyysvaatimukset vastaavat muutoin EU:n minimipätevyysvaatimuksia, mutta ajoneuvojen ilmastointilaitteiden osalta Suomi on edellyttänyt pätevyyttä laajemmin. EU:n vähimmäispätevyysvaatimus edellyttää ajoneuvoalalla pätevyyttä vain kylmä-aineiden talteenottoa suorittavalta henkilöltä. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa pätevyyttä vaaditaan kaikessa asennus- ja huoltotoiminnassa ja kylmäaineiden talteen-otossa sekä henkilöiltä että toiminnanharjoittajalta. Uusittu pätevyysvaatimus koskettaa kaikkia autoalalla työskenteleviä. Koulutuksen sisältö mm. Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset. Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö. Ympäristönsuojelulain 681/2008 ja (527/2014) vaatimukset pätevyyksistä ja ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huolloista Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset. Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta. Hybridi ja sähköautojen ilmastoitihuollon erityispiirteitä Ilmastoinnin huoltolaitteen liittäminen ja irrottaminen eri tyyppisiin ajoneuvo- ja työkoneilmastointeihin. Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä. Vuodonetsintälaitteet, ilmastoinnin sähköinen ohjaus Koulutuspäivän aikana voit suorittaa sekä vastuuhenkilön että asentajan pätevyydet. Koulutuspäivän päätteeksi on vastuuhenkilön ilmastointipätevyyteen liittyvä teoriakoe ja myös asentajan pätevyyteen liittyvä käytännön työkoe. Koulutuksessa avustetaan myös lupahakemuksien anomiseen liittyvissä työvaiheissa (Tukes). Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun. Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä ja automerkkikohtaisia testausohjelmistoja. Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä. Koulutukseen osallistuva saa halutessaan sähköpostiin opiskelumateriaalin etukäteen luettavaksi. 195 Juha-Matti Nieminen p. 040 868 0694 juha-matti.nieminen(at)sedu.fi Timo Kangastupa p. 0400 378 916 timo.kangastupa(at)sedu.fi Jarmo Korkiamäki p. 040 680 7271 jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi Sedu, muu opetuspiste Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Ilmoitamme uusille hakijoille sitten kun koulutus järjestetään. Koulutuksen järjestämispaikka Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki klo 8.30-17.00. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin henkilöautojen ilmastointijärjestelmistä ja niiden elektronisesta ohjauksesta, sekä järjestelmien testaamisesta. Osaat tehdä järjestelmän huollon ja komponenttien vaihdot turvallisesti ja oikein autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Koulutuspäivän aikana voit suorittaa sekä vastuuhenkilön (KU) että asentajan pätevyydet (KUA) (teoria ja käytännön koe). Muu Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Asbestin purkutyöt -koulutus 14. - 17.9.2020 07 Tekniikan alat 13.09.2019 28.08.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 14.09.2020 17.09.2020 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu asbestinpurkutöihin tuleville työntekijöille ja työnjohtajille. Ei Hakeutuminen oheisesta linkistä viimeistään 28.8.2020. Kysy mahdollisuutta päästä opiskelemaan rakennusalaa sivuavalla työkokemuksella. Pääsyvaatimuksena vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta tai muuten hankittu muu ammatillinen osaaminen rakentamisesta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. HUOM. Tiedotamme sähköisesti, laitathan Ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Asbesti ja asbestin ominaisuudet, asbestipölyn terveydelle haitalliset ominaisuudet. Lainsäädäntö: Yrityksen asbestipurkutyövaltuutus ja purkajien asbestipurkutyöpätevyysvaatimukset. Asbestipitoiset tuotteet ja asbestin käyttö, asbestipurkumenetelmät, -työsuunnittelu, -laitteistot – ja mittaukset, osastointi, pölyämisen välttäminen, jätteiden käsittely ja työkohteen puhdistaminen, varautuminen hätätilanteisiin, purkutyökohteen loppusiivous ja suojusten purku, asbestia koskevat työturvallisuussäädökset ja määräykset, työturvallisuus, henkilökohtaisten suojainten käyttö ja huolto, kiinteistön asbestikartoituksen suorittaminen ja raportointi ja asbestipurkutyöstä tiedottaminen. Koulutus on pääsääntöisesti lähiopetusta, sisältäen käytännön harjoituksia. Asbestipurkutyöt ovat erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, ja vain luvan saanut, koulutettu taho, pystyy tekemään asbestipurkutyöt. Teemme yhteistyötä Bestlab Oy:n kanssa, joka on asbestianalyysiä toteuttava laboratorio. 930 opettajat Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 tai Leena Tuomisto, puh 040 076 1952 s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Hakeutuminen oheisesta linkistä viimeistään 28.8.2020. Kysy mahdollisuutta päästä opiskelemaan rakennusalaa sivuavalla työkokemuksella. Pääsyvaatimuksena vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta tai muuten hankittu muu ammatillinen osaaminen rakentamisesta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. HUOM. Tiedotamme sähköisesti, laitathan Ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Rastaantaival 2 Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Asbestin purkutyöt -koulutus 3. - 6.2.2020 07 Tekniikan alat 13.09.2019 17.01.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 03.02.2020 06.02.2020 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu asbestinpurkutöihin tuleville työntekijöille ja työnjohtajille. Ei Hakeutuminen oheisesta linkistä viimeistään 17.1.2020. Kysy mahdollisuutta päästä opiskelemaan rakennusalaa sivuavalla työkokemuksella. Pääsyvaatimuksena vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta tai muuten hankittu muu ammatillinen osaaminen rakentamisesta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. HUOM. Tiedotamme sähköisesti, laitathan Ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Asbesti ja asbestin ominaisuudet, asbestipölyn terveydelle haitalliset ominaisuudet. Lainsäädäntö: Yrityksen asbestipurkutyövaltuutus ja purkajien asbestipurkutyöpätevyysvaatimukset. Asbestipitoiset tuotteet ja asbestin käyttö, asbestipurkumenetelmät, -työsuunnittelu, -laitteistot – ja mittaukset, osastointi, pölyämisen välttäminen, jätteiden käsittely ja työkohteen puhdistaminen, varautuminen hätätilanteisiin, purkutyökohteen loppusiivous ja suojusten purku, asbestia koskevat työturvallisuussäädökset ja määräykset, työturvallisuus, henkilökohtaisten suojainten käyttö ja huolto, kiinteistön asbestikartoituksen suorittaminen ja raportointi ja asbestipurkutyöstä tiedottaminen. Koulutus on pääsääntöisesti lähiopetusta, sisältäen käytännön harjoituksia. Asbestipurkutyöt ovat erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, ja vain luvan saanut, koulutettu taho, pystyy tekemään asbestipurkutyöt. Teemme yhteistyötä Bestlab Oy:n kanssa, joka on asbestianalyysiä toteuttava laboratorio. 930 opettajat Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 tai Leena Tuomisto, puh 040 076 1952 s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Hakeutuminen oheisesta linkistä viimeistään 17.1.2020. Kysy mahdollisuutta päästä opiskelemaan rakennusalaa sivuavalla työkokemuksella. Pääsyvaatimuksena vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta tai muuten hankittu muu ammatillinen osaaminen rakentamisesta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. HUOM. Tiedotamme sähköisesti, laitathan Ilmoittautumislomakkeeseen sähköpostiosoitteesi. Rastaantaival 2 Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Bensiinin suorasuihkutusjärjestelmien diagnostiikka järjestelmätesterillä ja oskilloskoopilla 11.12.2019 07 Tekniikan alat 31.01.2019 09.12.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 11.12.2019 11.12.2019 Autoala Muu paikkakunta Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille. Päiväopiskelu Ei Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Koulutuspäivällä perehdytään erilaisiin autoelektroniikan mittauksiin ja vianhakumenetelmiin. Koulutus on mahdollisuuksien mukaan käytäntöpainotteinen siten, että sisällössä mainitut asiat tulevat käytyä läpi erilaisten mittausten havainnollistamana. Koulutuksessa käytetään merkkikohtaista testausohjelmistoa ja tehdään simuloitujen vikojen hakua testeriavusteisesti ohjatun vianhaun pohjalta suorittaen samalla ohjeissa mainitut mittaukset ja tulosten analysoinnit. Sisältö: - Kytkentäkaavion käyttö vianhaun tukena - Komponenttien, johtosarjojen ja liittimien sijainnit autoissa - Mittaustekniikat ja menetelmät - Mittaaminen oskilloskoopilla - Suihkutusjärjestelmien signaalien mittaaminen - Taajuuden ja Virran mittaaminen - Virtapiirien tarkastaminen luotettavasti mittaamalla - Autonvalmistajien ohjeet elektronisten järjestelmien vianhakuun - Testeriavusteinen ohjattu vianhaku - Ohjelmistojen ja verkottumisen tuomat erityisominaisuudet autojen järjestelmissä Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun. Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä ja automerkkikohtaisia testausohjelmistoja. Koulutuksessa tarvitset oman tietokoneen ja pankki/luottokortin lisenssi ja rekisteröitymismaksuja varten. Varmista myös, että sinulla on toimiva sähköposti. Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä. Kurssille voit ottaa mukaan esim. oskilloskoopin. 195 Timo Kangastupa p. 0400 378 916 timo.kangastupa(at)sedu.fi Jarmo Korkiamäki p. 040 680 7271 jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi Sedu, muu opetuspiste Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin bensiinien suorasuihkutusjärjestelmien testaamisesta. Osaat tehdä vian paikallistamisen edellyttämät mittaukset ja testaukset autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Koulutuksen avulla nopeutat ja tarkennat vianhakuprosessia niin että saat auton kerralla kuntoon ja näin parannat asiakastyytyväisyyttä ja palvelua. Muu Lyhytkoulutus
Valitse Euro 5&6 saasteenestojärjestelmät 6.11.2019 07 Tekniikan alat 31.01.2019 04.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 06.11.2019 06.11.2019 Autoala Muu paikkakunta Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille. Päiväopiskelu Ei Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Koulutuspäivällä opiskellaan uusien EU5&6 polttomoottorien päästöjen hallintaan ja rajoittamiseen liittyvien järjestelmien toimintaa ja rakenteita. Edelleen opiskellaan järjestelmien vianhakuun ja sopeutukseen/ ohjelmointiin liittyvät asiat. Koulutuksessa opiskellaan myös päästöjen hallintajärjestelmiin liittyvät itsediagnoosin valvontamenetelmät ja toimintaperiaatteet. Sisältö: - Pakokaasujen takaisinkierrätys EGR - EGR jäähdytysjärjestelmät - EU6 matalapaine ja korkeapaine EGR - Kolmitoimikatalysaattorit - NOx katalysaattorit - Dieselmoottorin hiukkassuodattimet - Hiukkassuodattimien lisäainejärjestelmät(Eolys, AD blue) Tutustu aiheeseen alla olevasta linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=hCbioL-XIj4 Lisätietoja tästä ja muista järjestelmistä koulutuksen aikana. Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun. Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä ja automerkkikohtaisia testausohjelmistoja. Koulutuksessa tarvitset oman tietokoneen ja pankki/luottokortin lisenssi ja rekisteröitymismaksuja varten. Varmista myös, että sinulla on toimiva sähköposti. Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä. 195 Timo Kangastupa p. 0400 378 916 timo.kangastupa(at)sedu.fi Jarmo Korkiamäki p. 040 680 7271 jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi Sedu, muu opetuspiste Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin Euro 5&6 polttomoottorien saasteenestojärjestelmistä. Osaat myös tehdä järjestelmien komponenttien vaihdot ja sopeutukset autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Muu Lyhytkoulutus
Valitse Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 23.11.2019 Tekniikan ja liikenteen ala 02.12.2018 15.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 23.11.2019 23.11.2019 Turvallisuus Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan kortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään. Päiväopiskelu,Lyhytkoulutukset Ei HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. • Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet • Voimankäytön teoria • Voimakeinojen käytännönharjoitus • Järjestyksenvalvonnan yleiset periaatteet • Järjestyksenpito ja järjestyksenvalvojana toimiminen Koulutus järjestetään Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2 la 23.11.2019 klo 9.00 – 17.00 125 kouluttaja Janne Laine, puh. 040 868 0103 s-posti janne.laine(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Koulutuksen tavoitteena on kerrata järjestyksenvalvojaa koskeva lainsäädäntö. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Järjestyksenvalvojan peruskurssi 19.11. - 12.12.2019 (40 h) Tekniikan ja liikenteen ala 02.12.2018 12.12.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 19.11.2019 12.12.2019 Turvallisuus Kurikka Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 tarkoittamissa tilaisuuksissa. Iltaopiskelu,Lyhytkoulutukset Ei HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautumisaika päättyy viikko ennen koulutuksen alkua! Koulutus järjestetään klo 16.30 - 21.00 Sedu Kurikka, Huovintie 10 Koulutus on tiistai ja torstai iltaisin, seitsemänä iltana. Päivät ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää ja nuhteettomuutta. 230 kouluttaja Janne Laine, puh. 040 868 0103 s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Kurikka Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautumisaika päättyy viikko ennen koulutuksen alkua! Koulutus järjestetään klo 16.30 - 21.00 Sedu Kurikka, Huovintie 10 Koulutus on tiistai ja torstai iltaisin, seitsemänä iltana. Päivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa yleisötilaisuuksissa sekä käsirautojen käyttöoikeuden. Koulutuksessa noudatetaan Poliisihallituksen vahvistamaa (POL-2016-17569) koulutusohjelmaa. Koulutuksen aikana suoritetaan fyysisen voimankäytön perusteet määräyksen POL-2017-1340 mukaisesti. Opiskelijat suorittavat kirjallisen kokeen. Huovintie 1 Kortit ja pätevyydet Kurikka
Valitse Järjestyksenvalvojan peruskurssi 22.10. - 14.11.2019 (40 h) Tekniikan ja liikenteen ala 02.11.2018 14.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 22.10.2019 14.11.2019 Turvallisuus Seinäjoki Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015 tarkoittamissa tilaisuuksissa. Iltaopiskelu,Lyhytkoulutukset Ei HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautumisaika päättyy viikko ennen koulutuksen alkua! Koulutus järjestetään klo 16.30 - 21.00 Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2 Koulutus on tiistai ja torstai iltaisin, seitsemänä iltana. Päivät ilmoitetaan myöhemmin. Kurssille osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää ja nuhteettomuutta. 230 kouluttaja Janne Laine, puh. 040 868 0103 s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos perumista ei tehdä lainkaan, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Ilmoittautumisaika päättyy viikko ennen koulutuksen alkua! Koulutus järjestetään klo 16.30 - 21.00 Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2 Koulutus on tiistai ja torstai iltaisin, seitsemänä iltana. Päivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa yleisötilaisuuksissa sekä käsirautojen käyttöoikeuden. Koulutuksessa noudatetaan Poliisihallituksen vahvistamaa (POL-2016-17569) koulutusohjelmaa. Koulutuksen aikana suoritetaan fyysisen voimankäytön perusteet määräyksen POL-2017-1340 mukaisesti. Opiskelijat suorittavat kirjallisen kokeen. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Muoviputken hitsauskoulutus Luonnonvara- ja ympäristöala 02.11.2017 Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 20.11.2017 Puu ja rakentaminen Sinulle, joka työskentelet kunnallistekniikan parissa tai tarvitset muoviputkien hitsauspätevyyden. Päiväopiskelu Ei Koulutukseen on jatkuva haku ja kun ryhmä on täynnä koulutus pidetään. Lisätietoja Tero Koski, tero.koski(at)sedu.fi, p. 044 735 5519. Mikäli koulutukseen osallistuminen perutaan alle viisi työpäivää ennen koulutusta, veloitamme peruutuskuluina 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin. - Puskuhitsaus - Sähkömuhvihitsaus - Kaivantotyöt (putkiasennus) - Teoriakoe - Käytännön hitsauskokeet + painetestit Koulutuksen opettajalla on vankka tausta kunnallisteknisistä ja teollisuuden muovihitsaustöistä. Muoviputkien hitsaaminen vaatii erityisosaamista ja vuotava liitos on tyypillisin virhe muoviputkijärjestelmässä. Vuotavien liitosten ehkäiseminen vaatiikin koulutusta ja oikeaa asennetta, koska liitoksen pettäminen voi aiheuttaa tuhansien, jopa satojentuhansien eurojen vahingon. Koulutettu muoviputkihitsaaja osaa välttää tyypillisimmät virheet asentamisessa. Pätevöidyt hitsaajat ovat osaavan ja korkeaan laatuun sitoutuneen yrityksen tunnusmerkki. Pätevöidyt hitsaajat ja yritykset löydät Inspecta Sertifiointi Oy:n rekisteristä. Pätevöityminen on mahdollista suorittaa riittävän muovihitsauskokemuksen perusteella teoria- ja näyttökokeella. Koulutuksen kesto on 4 päivää. Koulutuspaikka ja aloituspäivä sopimuksen mukaan. Koulutuksen hinta on 900 €/hlö (+ alv 24€). Tarvittaessa räätälöimme yrityksesi tarpeisiin sopivan koulutuksen. 900 Tero Koski, tero.koski(a)sedu.fi, p. 044 735 5519 Hakijan tiedot_lyhytkestoiset Omat tiedot Hakijan tiedot Koulutukseen on jatkuva haku ja kun ryhmä on täynnä koulutus pidetään. Lisätietoja Tero Koski, tero.koski(at)sedu.fi, p. 044 735 5519. Mikäli koulutukseen osallistuminen perutaan alle viisi työpäivää ennen koulutusta, veloitamme peruutuskuluina 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin. Saat muoviputkihitsaajan pätevyyden ja yritykselle oikeuden kunnallisteknisten muoviputkien hitsaukseen. Muoviputkihitsaajien koulutuksen tavoite on parantaa kunnallis- ja talotekniikan muoviputkien hitsauksen laadun kehittymistä Suomessa. Osaavilta muoviputkihitsaajilta vaaditaan sekä muovimateriaalien että myös niille soveltuvien hitsausmenetelmien hyvää hallintaa. Yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit ovat polyeteeni (PE) ja polypropeeni (PP).
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 13.11.2020 07 Tekniikan alat 12.09.2019 30.10.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 13.11.2020 13.11.2020 Puu ja rakentaminen Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 opettaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 15.11.2019 07 Tekniikan alat 06.06.2019 14.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 15.11.2019 15.11.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 kouluttaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Rastaantaival 2 Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 15.5.2020 07 Tekniikan alat 12.09.2019 30.04.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 15.05.2020 15.05.2020 Puu ja rakentaminen Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 opettaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 20.9.2019 07 Tekniikan alat 06.06.2019 19.09.2019 Kyllä Ei Ei Ei Kyllä 20.09.2019 20.09.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 kouluttaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Rastaantaival 2 Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 25.9.2020 07 Tekniikan alat 12.09.2019 11.09.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 25.09.2020 25.09.2020 Puu ja rakentaminen Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 opettaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Märkätila-asentajan koulutus 6.3.2020 07 Tekniikan alat 12.09.2019 21.02.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 06.03.2020 06.03.2020 Puu ja rakentaminen Koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, jotka työssään tekevät märkätilojen vesieristyksiä. Päiväopiskelu Ei Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. - Märkätilarakenteiden rakennusfysiikan perusteet - Märkätilojen alusrakenteet ja niiden laadun mittausmenetelmät - Märkätilojen vedeneristys- ja pintatarvikkeiden toimivuus - Vedeneristyksen laadun mittausmenetelmät - Märkätiloja koskevat rakentamismääräykset ja ohjeet - Märkätilojen rakennuspiirustukset ja työselitykset - Lattiakaivot ja läpiviennit - Nestemäiset vedeneristeet Koulutus toteutetaan oppilaitoksessa yhden lähipäivän aikana klo 8.00-15.00. Päivän aikana suoritetaan kirjallinen koe. Lisäksi näyttötyö tehdään työkohteeseen sertifioidulla nestemäisellä vedeneristeellä. Koulutus on omaehtoista henkilösertifiointijärjestelmän edellyttämää koulutusta. Koulutuksen hinta on 300 € + näyttö 120 € + matkakulut näyttöpaikalle (sis. alv 24%). Matkan ollessa yli 50 km mahdollinen ajoaika ja muut kulut. 300 opettaja Jorma Mänty, puh. 040 868 0825 s-posti jorma.manty(at)sedu.fi Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville. Koulutus ei edellytä määriteltyä pohjakoulutusta, vaatimuksena sen sijaan on rakennusalaan liittyvä työkokemus (vähintään 18 kuukauden ajalta). HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Lyhytkoulutus Seinäjoki
Valitse Rengaspainejärjestelmät (TPMS) 29.1.2020 07 Tekniikan alat 10.01.2019 27.01.2020 Kyllä Ei Ei Ei Ei 29.01.2020 29.01.2020 Autoala Muu paikkakunta Koulutuksessa opetetaan TPMS, rakenteet, toiminta ja vianhaku. Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille. Päiväopiskelu Ei Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Rengaspainevalvontajärjestelmän, TPMS, tehtävänä on varoittaa kuljettajaa, jos jonkin renkaan paine laskee liian alhaiseksi, jotta kuljettajalla on mahdollisuus pitää rengaspaineet optimaalisena. Oikea rengaspaine on tärkeä, jotta saadaan hyvä polttoainetalous, saadaan hyvä mukavuuden ja ajo-ominaisuuksien välinen tasapaino ja ehkäistään liian alhaisesta rengaspaineesta johtuva rengasrikko. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin TPMS järjestelmistä ja soveltuvista työkaluistaja painetunnistimien tarkastamismenetelmistä. Koulutuksessa tutustutaan myös merkkikohtaiseen TPMS diagnostiikkaan passthru työvälineillä. Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun. Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä. Koulutuksessa tarvitset omaa tietokonetta. Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä. 195 Timo Kangastupa p. 0400 378 916 timo.kangastupa(at)sedu.fi Jarmo Korkiamäki p. 040 680 7271 jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi Sedu, muu opetuspiste Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin TPMS järjestelmistä ja soveltuvista työkaluistaja painetunnistimien tarkastamismenetelmistä. Koulutuksessa tutustutaan myös merkkikohtaiseen TPMS diagnostiikkaan passthru työvälineillä. Muu Lyhytkoulutus
Valitse Sähköturvallisuustutkintoon S1, S2 ja S3 valmistava koulutus 10.10. - 7.11.2019 07 Tekniikan alat 12.09.2019 09.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 10.10.2019 07.11.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka osallistuvat TUKESin sähköturvallisuustutkintoon S1, S2 tai S3. Iltaopiskelu Ei Osallistumismaksu 310 € (sis. alv 24%) Sähköturvallisuustutkintomaksu 254 € (sis. alv 24%) Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin pois lukien tutkintomateriaalin, jonka jokainen hankkii itse. (Esim. Sähköinfo.fi) Ilmoittautuminen sitova. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. Sähköturvallisuustutkinto koe 14.11.2019 (klo 12.00 - 15.00) toteutetaan Seinäjoella yhteistyössä VAKK:n kanssa. Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1434/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1435/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1436/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistosta (1437/2016) SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus D1- 2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas. ST-ohjeisto 6 (2017) SFS Käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2015) Koulutus toteutetaan lähiopetuksena tiistai- ja torstai-iltaisin 10.10. - 7.11. klo 17.00 – 20.15 Sedu Törnäväntie 24 osoitteessa. Koulutuksessa on yhteensä 32 h oppituntia lähiopetusta. Osallistumisen tunneille voit räätälöidä oman osaamistasosi mukaan. Koulutuksessa käydään läpi tutkinnossa käytettäviä lakeja, standardeja ja ohjeita sekä tehdään laskuharjoituksia ja järjestetään harjoituskokeita. Valmistava koulutus antaa valmiudet sähköturvallisuustutkinnon suorittamiseen sekä itsenäiseen opiskeluun. Lisätietoa turvallisuustutkinnoista ja sähköpätevyyksistä www.tukes.fi ja www.seti.fi . 310 opettaja Jaakko Paloniemi, puh. 040 868 0633 S-posti: jaakko.paloniemi@sedu.fi Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Osallistumismaksu 310 € (sis. alv 24%) Sähköturvallisuustutkintomaksu 254 € (sis. alv 24%) Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin pois lukien tutkintomateriaalin, jonka jokainen hankkii itse. (Esim. Sähköinfo.fi) Ilmoittautuminen sitova. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta. Sähköturvallisuustutkinto koe 14.11.2019 (klo 12.00 - 15.00) toteutetaan Seinäjoella yhteistyössä VAKK:n kanssa. Sähköpätevyys 1- todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään yli 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Sähköpätevyys 2- todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1kV vaihtojännitteisten ja 1,5kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä. Sähköpätevyys 3- todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan tehtävissä enintään 1kV vaihtojännitteisten ja 1,5kV tasajännitteisten verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto on vaatimus sähköpätevyyden saamiseen. Sähköpätevyys oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana. Sähköpätevyyden voi hakea Seti Oy:stä, kun sähköturvallisuustutkinto on suoritettu ja koulutus- ja työkokemusvaatimukset täyttyvät. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus (4h) 25.9.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 18.09.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 25.09.2019 25.09.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutuksia järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-12.00 pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen keskiviikko (pois lukien tammi- ja heinäkuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutuksen hinta on 115 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää sähkötyöturvallisuuskortin sekä kahvin ja sämpylän. Koulutusta järjestetään myös sopimuksen mukaan. Kysy yrityskohtaista toteutusta Jani Pusa p. 040 680 7654, jani.pusa(at)sedu.fi 115 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan yleinen SFS6002 sähkötyöturvallisuus koulutuksen kertaus sinulle, joka olet uusimassa sähkötyöturvallisuuskorttiasi. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus (4h) 27.11.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 20.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 27.11.2019 27.11.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutuksia järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-12.00 pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen keskiviikko (pois lukien tammi- ja heinäkuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutuksen hinta on 115 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää sähkötyöturvallisuuskortin sekä kahvin ja sämpylän. Koulutusta järjestetään myös sopimuksen mukaan. Kysy yrityskohtaista toteutusta Jani Pusa p. 040 680 7654, jani.pusa(at)sedu.fi 195 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan yleinen SFS6002 sähkötyöturvallisuus koulutuksen kertaus sinulle, joka olet uusimassa sähkötyöturvallisuuskorttiasi. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus (4h) 30.10.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 23.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 30.10.2019 30.10.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutuksia järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-12.00 pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen keskiviikko (pois lukien tammi- ja heinäkuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutuksen hinta on 115 € (sis. alv 24 %). Hinta sisältää sähkötyöturvallisuuskortin sekä kahvin ja sämpylän. Koulutusta järjestetään myös sopimuksen mukaan. Kysy yrityskohtaista toteutusta Jani Pusa p. 040 680 7654, jani.pusa(at)sedu.fi 115 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Osallistuminen edellyttää voimassa olevaa tai juuri vanhentunutta sähkötyöturvallisuuskorttia. Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan yleinen SFS6002 sähkötyöturvallisuus koulutuksen kertaus sinulle, joka olet uusimassa sähkötyöturvallisuuskorttiasi. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus 2.10.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 25.09.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 02.10.2019 02.10.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutukset järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-15.00, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko (pois lukien tammi,- heinä- ja elokuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutus on lähiopetusta, sisältäen teoriakokeen. 195 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan sähkötyökorttikoulutuksen SFS 6002 läpikäynti. Koulutukseen sisältyy koe, josta osallistujille annetaan todistus. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus 4.12.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 27.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 04.12.2019 04.12.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutukset järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-15.00, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko (pois lukien tammi,- heinä- ja elokuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutus on lähiopetusta, sisältäen teoriakokeen. 195 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan sähkötyökorttikoulutuksen SFS 6002 läpikäynti. Koulutukseen sisältyy koe, josta osallistujille annetaan todistus. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus 6.11.2019 07 Tekniikan alat 12.06.2019 30.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 06.11.2019 06.11.2019 Sähkö ja automaatio Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille. Ei Sähkön vaarat ja tapaturmat sekä ensiapu, viranomaismääräykset, pätevyysvaatimukset, sähkölaitteistoluokat, huollot ja vaihtotyöt, työt jännitteettömässä laitteistossa, työt jännitteellisen osan lähellä, jännite- ja käyttötyöt, teoriakoe ja sen palautus ja loppukeskustelu. Pitääksesi tietotaitosi ajan tasalla työn vaatimusten mukaan, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta. Koulutukset järjestetään päiväkoulutuksena klo 8.15-15.00, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko (pois lukien tammi,- heinä- ja elokuu) sekä sopimuksen mukaan. Koulutus on lähiopetusta, sisältäen teoriakokeen. 195 SETI Oy:n auktorisoimat koulutukset. Opettaja Jaakko Paloniemi, p. 040 868 0633, s-posti etunimi.sukunimi@sedu.fi Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Toimiaksesi sähköalan töissä vaaditaan sähkötyökorttikoulutuksen SFS 6002 läpikäynti. Koulutukseen sisältyy koe, josta osallistujille annetaan todistus. Hyväksytysti kokeen suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää keväällä 2015 uusien standardien mukaisen koulutuksen sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Standardi edellyttää, että työnantajan on huolehdittava työtä koskevan opastamisen lisäksi yleisestä sähkötyöturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Työturvallisuuskorttikoulutus 11.10.2019 07 Tekniikan alat 04.02.2019 10.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 11.10.2019 11.10.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla työskenteleville työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille joilla ei ole työturvallisuuskorttia tai joiden kortti on vanhentunut. Ei Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. - Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus - Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti - Vastuut, velvoitteet ja oikeudet - Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla - Tapaturmien ja ammattitautien torjunta HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Yritystä laskutettaessa on oltava laskutustiedot y-tunnuksineen. Kokonaan peruuttamatta jätetty ilmoittautuminen laskutetaan. 124 Kouluttaja Jorma Mänty, 040 868 0825 jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. Koulutuksen suorittaneella: - on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen - on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen - on tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Työturvallisuuskorttikoulutus 13.12.2019 07 Tekniikan alat 04.02.2019 12.12.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 13.12.2019 13.12.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla työskenteleville työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille joilla ei ole työturvallisuuskorttia tai joiden kortti on vanhentunut. Ei Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. - Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus - Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti - Vastuut, velvoitteet ja oikeudet - Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla - Tapaturmien ja ammattitautien torjunta HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Yritystä laskutettaessa on oltava laskutustiedot y-tunnuksineen. Kokonaan peruuttamatta jätetty ilmoittautuminen laskutetaan. 124 Kouluttaja Jorma Mänty, 040 868 0825 jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. Koulutuksen suorittaneella: - on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen - on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen - on tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Työturvallisuuskorttikoulutus 20.9.2019 07 Tekniikan alat 04.02.2019 19.09.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 20.09.2019 20.09.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla työskenteleville työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille joilla ei ole työturvallisuuskorttia tai joiden kortti on vanhentunut. Ei Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. - Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus - Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti - Vastuut, velvoitteet ja oikeudet - Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla - Tapaturmien ja ammattitautien torjunta HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Kokonaan peruuttamatta jätetty ilmoittautuminen laskutetaan. 124 Kouluttaja Jorma Mänty, 040 868 0825 jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. Koulutuksen suorittaneella: - on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen - on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen - on tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Työturvallisuuskorttikoulutus 8.11.2019 07 Tekniikan alat 04.02.2019 07.11.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 08.11.2019 08.11.2019 Puu ja rakentaminen Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla työskenteleville työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille joilla ei ole työturvallisuuskorttia tai joiden kortti on vanhentunut. Ei Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. - Työsuojelun tarkoitus ja käytännön toteutus - Työsuojelutoiminnan tavoitteet yleisesti - Vastuut, velvoitteet ja oikeudet - Työsuojelun toteuttaminen yhteisillä työpaikalla - Tapaturmien ja ammattitautien torjunta HUOM! Ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, merkitsethän myös sähköpostiosoitteesi, sillä pyrimme laittamaan kaiken tiedottamisen sähköisesti. Yritystä laskutettaessa on oltava laskutustiedot y-tunnuksineen. Kokonaan peruuttamatta jätetty ilmoittautuminen laskutetaan. 124 Kouluttaja Jorma Mänty, 040 868 0825 jorma.manty(at)sedu.fi Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Päiväkoulutus klo 8.00-16.00. Koulutuksia järjestetään sopimuksen mukaan, myös yrityksille. Osallistumismaksu on 124 € (sis. alv 24 %). Maksu sisältää materiaalin ja työturvallisuuskortin. Koulutuksen suorittaneella: - on perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen - on perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen - on tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisellä työpaikalla. Rastaantaival 2 Kortit ja pätevyydet Seinäjoki
Valitse Uudet jakopäärakenteet ja ajoitusjärjestelmät 9.10.2019 07 Tekniikan alat 31.01.2019 07.10.2019 Kyllä Ei Ei Ei Ei 09.10.2019 09.10.2019 Autoala Muu paikkakunta Koulutus on tarkoitettu autokorjaamoissa työskenteleville mekaanikoille/yrittäjille. Päiväopiskelu Ei Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Koulutuspäivän aiheena on polttomoottorien jakopäärakenteisiin ja venttiilien ohjausjärjestelmiin liittyvien toimintojen ja rakenteiden esittely. Koulutukseen sisältyy venttiilikoneiston työkierrot, sylintereiden pois kytkemisen periaatteet, venttiilien ajoitusjärjestelmien sähköinen ohjaus ja kaasuläpätön täytöksen ohjaus. Koulutuksessa perehdytään myös erilaisiin jakopäärakenteisiin ja erityisominaisuuksiin, joita tulee ottaa huomioon jakopäähuoltoja tehtäessä. Sisältö: - Erilaiset jakopäärakenteet - Nokka-akselien ajoituksen säätölaitteet - Venttiilien nousun säätölaitteet(kaasuläpätön täytös) - Venttiilien ajoitusjärjestelmän elektroninen ohjaus - Sylinterien lepuutusjärjestelmät - Järjestelmien anturit ja toimilaitteet Tutustu aiheeseen alla olevasta linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=BWsRSfe7K4M Lisätietoja tästä ja muista järjestelmistä koulutuksen aikana. Kouluttajilla on usean vuoden kokemus autoelektroniikasta ja teemme myös kiinteätä yhteistyötä korjaamoiden kanssa, joten saat koulutuksessa paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita käytännön testaukseen ja vianhakuun. Koulutuksessa käytetään apuna autonvalmistajien tietojärjestelmiä ja automerkkikohtaisia testausohjelmistoja. Koulutuksessa tarvitset oman tietokoneen ja pankki/luottokortin lisenssi ja rekisteröitymismaksuja varten. Varmista myös, että sinulla on toimiva sähköposti. Mikäli olet mukana tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi aihealueeseen liittyä ennakko tai jälkitehtäviä. 195 Timo Kangastupa p. 0400 378 916 timo.kangastupa(at)sedu.fi Jarmo Korkiamäki p. 040 680 7271 jarmo.korkiamaki(at)sedu.fi Sedu, muu opetuspiste Hakijan tiedot_lyhytkestoiset_karsittu Ilmoittautuminen hakulomakelinkin kautta. Koulutuksen järjestämispaikkakuntina voi olla Seinäjoki, Oulu, Lahti, Vantaa, Turku, Kuopio, Jyväskylä klo 8.45-16.00. HUOM! Muista merkitä ilmoittautumisen yhteydessä mille paikkakunnalle haluat osallistua. Vähimmäisosallistujamäärä koulutuksen toteutumiseksi on 8 henkilöä. Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova, peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme puolet hinnasta, jos peruutus tehdään alle viisi työpäivää ennen koulutuksta. Mikäli peruutusta ei ilmoiteta lainkaan, veloitamme koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan. Peruutuksen sijaan yritys voi lähettää toisen työntekijän estyneen tai sairastuneen tilalle. Henkilömuutoksista koulutuksiin emme peri kuluja. Koulutuksen hinta on 195€ (+alv. 24%). Koulutuksen hintaan sisältyy lukumateriaali, aamu- ja iltapäiväkahvi sekä lounas. Saat päivän aikana kattavan tietopaketin polttomoottorien jakopäärakenteista ja venttiilien ajoitusjärjestelmistä sekä järjestelmien testaamisesta. Osaat myös tehdä järjestelmien komponenttien vaihdot ja sopeutukset autonvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Muu Lyhytkoulutus

Haku perustutkintoihin ja VALMA-koulutukseen

ValitseKoulutusOsaamisalaKoulutuksen lähipäivätKesto (osp)Kesto (h)Kesto (pv)PaikkaKenelle?Opiskelutapa/koulutusmuotoHakeutuminen ja opiskelijavalintaMitä saat?SisältöMiksi Sedu?Mitä on hyvä tietää?Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimuksetOpiskelijan näkemysOpetussuunnitelma / ToteutussuunnitelmaHinta/kustannukset opiskelijalleLisätietojaYhteishakuJatkuva hakuAloituspäiväPäättymispäiväKoulutustuoteperheKoulutustyyppiLisähakuTäynnäTutkintonimikeMilloin hakuaika alkaa?Milloin hakuaika päättyy?Omaehtoinen koulutusOppisopimusTehohakuLinkki opintopolun hakulomakkeeseenOpetuspisteLomakeKesto (ov)LisätietojaTutkintotyyppiOsoiteKoulutusperheen alakategoriaJärjestämispaikkakuntaAmmattikuvausToimipisteetJatko-opinnot
Valitse Hitsaajan pätevyyskoe 0 0 0 Lapua Hitsaajan pätevyyskokeet on tarkoitettu yrityksille ja hitsaajille joilta vaaditaan hitsaajanpätevyys. Päiväopiskelu Pätevyyskokeita ja pätevyyskokeisiin tarvittavaa koulutusta ja opastusta järjestetään joustavasti sopimuksen mukaan. Vastaanotettuamme ilmoittautumisesi otamme yhteyttä ja sovittelemme sopivan ajankohdan ja paikan pätevyyskokeiden suorittamiseksi. Voit ilmoittautua pätevyyskokeisiin sivun alalaidassa olevan ilmoittautumislinkin kautta tai olemalla yhteydessä kouluttajiimme. Hitsauskoulutus: Ennen hitsaajan pätevyyskoetta hitsausta voidaan harjoitella kouluttajan ohjauksessa. Koulutuksen hinta: - Teräs: 120 € (sis. alv 24 %) / opiskelija / päivä - RST: 185 € (sis. alv 24 %) / opiskelija / päivä Sedu on Pätewin Oy:n pätevöintilaitoksen sopimusvalvoja PED -hitsauskokeiden osalta. Pätevyyskokeiden hinnat sisältävät koepalat (erikoismateriaalit asiakkaalta), rikkomattoman ja rikkovan aineenkoetuksen ja pätevyystodistuksen. Tiedustele hintoja kouluttajilta. Kari Virkkala, p. 040 868 0838 Janne Kivelä, p. 044 751 5376 Jari Peltokangas, p. 040 868 2052 Juha Lahnalakso, p. 040 868 0678 Timo Perälä, p. 040 868 0848 s-postiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi Ei Kyllä 01.10.2017 31.12.2018 Kone- ja tuotantotekniikka Kortit ja pätevyydet Ei Ei 01.10.2017 31.12.2018 Kyllä Ei Ei Sedu Lapua, Turjankatu Hakijan tiedot_lyhytkestoiset Omat tiedot Hakijan tiedot 0 Ei tutkintotavoitetta Turjankatu 7 Lapua
Valitse Hitsausoperaattorin pätevyys 0 0 0 Lapua Pätevyys ja koulutus on tarkoitettu hitsaavan teollisuuden yrityksille, jotka haluavat varmistaa automatisoidun hitsauksen laadun. Päiväopiskelu Toteutetaan sopimuksen mukaan yrityksen tiloissa tai vaihtoehtoisesti SEDU Ahjossa Lapualla tai Seinäjoella tiloissamme osoitteessa Rastaantaival 2, M-talo. Tavoitteena on operaattorin pätevyys standardin SFS-EN ISO 14732 mukaan. SEDU:lla on käytettävissä Motoman MA1400 DX100- ohjauksella, MT1-250-S2D pyörityspöytä, Fronius TransPuls synergic 4000 Steel virtalähde ja RCO5000i etäohjainyksikkö. Pätevyyskokeella testataan kykyä seurata ohjeita ja taitoa tuottaa vaatimusten mukaisia hitsausliitoksia. Kokeen suorittajan on osoitettava riittävää osaamista. •Hitsauspätevyyden valvonta yrityksessä tai SEDU:ssa •ABB, Motoman ja Fanuc robottien koulutukset räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaan Hinta tarjouksen mukaan. Esim. PB -pätevyys Motoman robotilla Lapualla Ahjossa, 320 € + alv 24% Pätevyyden valvonta: Kari Virkkala, p. 040 868 0838 Pätevyyden valvonta: Jari Peltokangas, p. 040 868 2052 Robotti koulutus: Petri Kolehmainen, p. 040 680 7041 s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi Ei Kyllä 01.10.2017 31.12.2018 Kone- ja tuotantotekniikka Kortit ja pätevyydet Ei Ei 01.10.2017 31.12.2018 Kyllä Ei Ei Sedu Lapua, Turjankatu Hakijan tiedot_lyhytkestoiset Omat tiedot Hakijan tiedot 0 Ei tutkintotavoitetta Turjankatu 7 Lapua
Valitse IWS 24 Kansainvälinen hitsausneuvoja 0 0 0 Seinäjoki Koulutus on tarkoitettu 22 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on hitsausalan työkokemusta kolme vuotta tai kaupan alalta neljä vuotta sekä metalli- tai kaupan alan ammatillinen koulutus. Iltaopiskelu Voit hakeutua koulutukseen 6.9.2019 mennessä. Koulutuksen kokonaispituus on 249 tuntia ja perusjakson tarvitseville 289 tuntia. Toteutetaan noin kahtena iltana viikossa tiistai ja keskiviikko iltaisin 17.00 - 21.00. Myös muutamia kokonaisia päiviä. Koulutuksen tavoitteena on saada perustiedot hitsaustekniikasta, jota tarvitaan erilaisissa hitsaustyöhön liittyvissä tehtävissä, kuten tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa ja myyntitehtävissä. Koulutuksen suorittajat voivat toimia yrityksissä hitsauskoordinoijina. Pakolliset osat: • IWS -perusjakso 40 h (osallistuminen pohjakoulutuksen / diagnostisen kokeen mukaan) • Hitsausprosessit ja laitteet 53 h • Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa 56 h • Hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus 24 h • Hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit 56 h • Käytännön hitsaussovellukset 60 h Osallistumismaksu on 3990 €/henkilö, sis alv. (Alviton hinta 3 217,74) Hinta sisältää hitsaajan pätevyyskokeen valvojan sertifikaatin sekä IWS-sertifikaatin, jonka SHY luovuttaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan. vastuukouluttaja Mikko Hakoniemi, IWE, p. 050 541 4551 Sedu Education Oy Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki Ei Ei 12.11.2019 30.06.2020 Kone- ja tuotantotekniikka Ei Ei 03.05.2019 03.11.2019 Kyllä Ei Ei Sedu Seinäjoki, Rastaantaival Hakijan tiedot_tutkintotavoitteinen koulutus 0 Ei tutkintotavoitetta Rastaantaival 2 Seinäjoki
Valitse Johdatus robotiikkaan (686858) 0 0 19 Lapua Lähde tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin teollisuudessa! Koulutus soveltuu kaikille, joilla on kiinnostusta robotiikkaan ja teollisuuden työtehtäviin. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista ja kerrotaan laajasti myös muusta robotiikan ympärillä tarvittavasta osaamisesta. Koulutuksen aikana saat tietoa eri suuntautumisvaihtoehdoista ja pääset käymään yrityksissä. Päiväopiskelu Hakeminen: jätä hakemus TE-palveluiden sivuston kautta https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686858 Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Koulutuksen hakuaika päättyy 3.11.2019. Haastatteluaika- ja paikka ilmoitetaan tekstiviestillä. Seuraa valintatietojasi www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaalle -> Oma asiointi-palvelussa. Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet: Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta. Johdatus robotiikkaan -koulutuksen aikana tutustutaan alueen teollisuuden sovelluksiin ja niiden käyttöön. Koulutuksessa on mahdollisuus testata robotiikkaa ja sen ympäröivän teollisuuden aiheita. Koulutuksessa saat hyvän käsityksen mihin robotiikkaa käytetään ja mitä osaamista se vaatii. Saat pohjatiedot ja näkemystä siihen, millaiset opinnot sinulle voidaan toteuttaa työllistyäksesi nykyaikaiseen teollisuuteen. Tutustuminen Sedun robotiikkaan Lapualla Robotiikan sovelluksiin tutustuminen teoriassa Yrityskäyntejä Robotiikan perusteet yleisellä tasolla Tutustuminen ABB robot Studion mahdollisuuksiin Tutustuminen Hitsausrobotiikkaan Tutustuminen hitsaukseen, menetelmät tutuksi Tutustuminen levytekniikkaan Särmäyksen perusteet Tutustuminen särmäysrobotiikkaan Tutustuminen CNC-koneistukseen Tutustuminen kappaleenkäsittely robotiikkaan Jatkosuunnitelmat Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Huom. Lapuan kaupungilla on monipuolinen tarjonta vuokra-asunnoista, löytyy esim. edullisia kalustettuja opiskelija-asuntoja aivan oppilaitoksen läheisyydestä. Lisätietoja asunnoista saat www.kotiasunnot.fi tai gsm 044 4384 088. Kiinnostuitko? Lisätietoja koulutuksesta saat Sedun kouluttajalta Juho Pölönen, juho.polonen(at)sedu.fi, puh. 040 680 7274. Ei Ei 18.11.2019 13.12.2019 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 10.06.2019 03.11.2019 Ei Kyllä Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686858 Sedu Lapua, Turjankatu 0 Ei tutkintotavoitetta Turjankatu 7 Lapua
Valitse Johdatus robotisoituun tuotantoon (nro 686875) 0 0 20 Kurikka Koulutus soveltuu kaikille, joilla on kiinnostusta robotiikkaan ja tekniikan työtehtäviin. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle perusteista ja kerrotaan laajasti myös muusta robotiikan ympärillä tarvittavasta osaamisesta, kuten sähköautomaatiosta. Koulutuksen aikana saat tietoa eri suuntautumisvaihtoehdoista ja pääset käymään yrityksissä. Päiväopiskelu Hakeminen: jätä hakemus TE-palveluiden sivuston kautta https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686875 Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Koulutuksen hakuaika päättyy 6.10.2019. Haastatteluaika- ja paikka ilmoitetaan tekstiviestillä. Seuraa valintatietojasi www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaalle -> Oma asiointi-palvelussa. Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet: Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta. Lähde tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tekniikan aloilla. Koulutuksen aikana tutustutaan alueen teollisuuden sovelluksiin ja niiden käyttöön. Koulutuksessa on mahdollisuus testata robotiikkaa ja sen ympäröivän teollisuuden aiheita. Koulutuksessa saat hyvän käsityksen mihin robotiikkaa käytetään ja mitä osaamista se vaatii. Saat pohjatiedot ja näkemystä siihen, millaiset opinnot sinulle voidaan toteuttaa työllistyäksesi nykyaikaiseen teollisuuteen. Koulutuksen alussa on orientaatiojakso ( 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. - Tutustuminen Sedun robotiikkaan, - Robotiikan sovelluksiin tutustuminen teoriassa, - Tekniikan alan yrityksiin tutustumisia, - Robotiikan perusteet yleisellä tasolla, - Tutustuminen ABB robot Studion mahdollisuuksiin, - Sähkötekniikan perusteet, - Pneumatiikan perusteet, - Tutustuminen puuntyöstöön, - Tutustuminen kappaleenkäsittely robotiikkaan, - Tutustuminen kone- ja laitevalmistukseen, - Jatkosuunnitelmat, KOULUTUKSEN KESTO on 20 pv Kiinnostuitko? Lisätietoja koulutuksesta saat Sedun kouluttajalta Tuomas Leppälä, tuomas.leppala(at)sedu.fi, puh. 040 868 0886. Ei Ei 21.10.2019 15.11.2019 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 10.06.2019 06.10.2019 Ei Kyllä Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686875 Sedu Kurikka 0 Ei tutkintotavoitetta Huovintie 1 Kurikka
Valitse Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus, Lapua (683132) 0 0 0 Lapua Metalliala tarvitsee työntekijöitä! Haluaisitko sinä päivittää osaamistasi työmarkkinoiden mukaisiksi? Haluaisitko kouluttautua johonkin metallialan erityisalueeseen, kuten särmäykseen tai robotiikkaan->> LÄHDE MUKAAN METALLIALAN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN. Metallialan täydennyskoulutus on tarkoitettu alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan työkokemusta omaaville yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille. Päiväopiskelu Kyseessä on NON STOP -tyyppinen koulutus, joten koulutukseen on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jätä hakemus koulutukseen oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’) ja täytä lomake huolellisesti. SISÄÄNOTOT parillisten viikkojen maanantait. Koulutuksen TAVOITEENA on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan ajantasaistaa tai täydentää kone- ja metallialan osaamista sekä työllistyä alan työtehtäviin. Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (enintään 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutuksessa voidaan käyttää soveltuvin osin esim. osa/osia kone- ja metallialan perustutkinnosta (osaamisaloina valmistustekniikka sekä automaatiotekniikka ja kunnossapito), hitsaajan ammattitutkinnosta tai levytekniikan ammattitutkinnosta. Osia voidaan tarpeen mukaan ottaa myös koneenasentajan ja/tai koneistajan ammattitutkinnoista tai muista perus- ja ammattitutkinnoista. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat KORTTIKOULUTUKSET: tulityö- ja työturvallisuus. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa yrittäjyys-osio. Huom. Lapuan kaupungilla on monipuolinen tarjonta vuokra-asunnoista, löytyy esim. edullisia kalustettuja opiskelija-asuntoja aivan oppilaitoksen läheisyydestä. Lisätietoja asunnoista saat www.kotiasunnot.fi tai gsm 044 4384 088. Sedu Lapua / Seinäjoki Jari Jussila 040 6807515 s-posti: jari.jussila(at)sedu.fi Ei Kyllä 07.01.2019 31.12.2019 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 12.12.2018 01.12.2019 Ei Ei Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/683132 Sedu Lapua, Turjankatu 0 Ei tutkintotavoitetta Turjankatu 7 Lapua
Valitse Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus, Seinäjoki (683125) 0 0 0 Seinäjoki Metalliala tarvitsee työntekijöitä! Haluaisitko sinä päivittää osaamistasi työmarkkinoiden mukaisiksi? Haluaisitko kouluttautua johonkin metallialan erityisalueeseen, kuten särmäykseen->> LÄHDE MUKAAN METALLIALAN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN. Metallialan täydennyskoulutus on tarkoitettu alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan työkokemusta omaaville yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille. Kyseessä on NON STOP -tyyppinen koulutus, joten koulutukseen on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jätä hakemus koulutukseen oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’) ja täytä lomake huolellisesti. SISÄÄNOTOT parittomien viikkojen maanantait. Koulutuksen TAVOITEENA on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan ajantasaistaa tai täydentää kone- ja metallialan osaamista sekä työllistyä alan työtehtäviin. Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (enintään 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutuksessa voidaan käyttää soveltuvin osin esim. osa/osia kone- ja metallialan perustutkinnosta (osaamisaloina valmistustekniikka sekä automaatiotekniikka ja kunnossapito), hitsaajan ammattitutkinnosta tai levytekniikan ammattitutkinnosta. Osia voidaan tarpeen mukaan ottaa myös koneenasentajan ja/tai koneistajan ammattitutkinnoista tai muista perus- ja ammattitutkinnoista. Koulutusten pituudet määräytyvät henkilökohtaisista tavoitteista ja lähtötasosta riippuen, kestäen 10 päivästä maksimissaan 200 päivään. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat KORTTIKOULUTUKSET: tulityö- ja työturvallisuus. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa yrittäjyys-osio. Sedu Seinäjoki Jari Jussila 040 6807515 s-posti: jari.jussila(at)sedu.fi Ei Kyllä 01.01.2019 31.12.2019 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 12.12.2018 01.12.2019 Ei Ei Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/683125 Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 0 Ei tutkintotavoitetta Rastaantaival 2 Seinäjoki
Valitse Metallialan jatko- ja täydennyskoulutus, Ähtäri (683140) 0 0 200 Ähtäri Metalliala tarvitsee työntekijöitä! Haluaisitko sinä täydentää osaamistasi uusilla taidoilla? Haluaisitko kouluttautua johonkin metallialan erityisalueeseen, kuten esimerkiksi särmäykseen tai levytyöstöön ->>LÄHDE MUKAAN METALLIALAN JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN. Metallialan täydennyskoulutus on tarkoitettu alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan työkokemusta omaaville yli 20-vuotiaille TE-toimiston asiakkaille. HAKEMINEN: Kyseessä on NON STOP -tyyppinen koulutus, joten koulutukseen on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jätä hakemus koulutukseen oheisesta hakupainikkeesta (’Hae tähän koulutukseen’) ja täytä lomake huolellisesti. SISÄÄNOTOT sopimuksen mukaan. Koulutuksen TAVOITEENA on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan ajantasaistaa tai täydentää kone- ja metallialan osaamista sekä työllistyä alan työtehtäviin. SISÄLTÖ: Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (enintään 10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista. Koulutuksessa voidaan käyttää soveltuvin osin esim. osa/osia kone- ja metallialan perustutkinnosta (osaamisaloina valmistustekniikka sekä automaatiotekniikka ja kunnossapito), hitsaajan ammattitutkinnosta tai levytekniikan ammattitutkinnosta. Osia voidaan tarpeen mukaan ottaa myös koneenasentajan ja/tai koneistajan ammattitutkinnoista tai muista perus- ja ammattitutkinnoista Koulutusten pituudet määräytyvät henkilökohtaisista tavoitteista ja lähtötasosta riippuen, kestäen 10 päivästä maksimissaan 200 päivään. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alalla tarvittavat KORTTIKOULUTUKSET: tulityö- ja työturvallisuus. Lisäksi koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa yrittäjyys-osio. Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet: Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, kulukorvausta ja mahdollista korotettua etuuden osaa. LISÄTIETOJA koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut myös Facebookista: www.facebook.com/etelapohjanmaa.tepalvelut Sedu Sedu /Janne Kivelä 0447515376, s-posti: janne.kivela@sedu.fi Ei Kyllä Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 01.01.2019 Ei Ei Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/683140 Sedu Ähtäri, Koulutie 0 Ei tutkintotavoitetta Koulutie 16 A Ähtäri
Valitse Robotiikka teollisuusautomaatiossa (686809) 0 0 63 Seinäjoki Teollisuusautomaatiosta, robotiikasta ja teollisuuden koneista ja laitteista kiinnostuneet henkilöt. Päiväopiskelu Hakeminen: jätä hakemus TE-palveluiden sivuston kautta https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686809 Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Koulutuksen hakuaika päättyy 15.9.2019. Haastatteluaika- ja paikka ilmoitetaan tekstiviestillä. Seuraa valintatietojasi www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaalle -> Oma asiointi-palvelussa. Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet: Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta. Ota nykyajan tekniikka haltuun ja kouluttaudu teollisuusautomaation osaajaksi! Tässä koulutuksessa käydään läpi teollisuusautomaatio kokonaisuuksia. Pelkkä robotiikan osaaminen ei yksin riitä, vaan on hallittava myös oheislaitteet. Koulutuksen aikana käydään läpi PLC-ohjelmointia, anturitekniikkaa, kuljettimia ja liitäntä rajapintoja. Tässä koulutuksessa pääset teorian lisäksi tekemään kytkentöjä ja kokeilemaan itse tekemiä ohjelmia käytännössä. - Piirustusten ja kaavioiden lukeminen - Pneumatiikan perusteet - Sähkötekniikan perusteet ja mittaukset - Erilaiset kuljettimet - Logiikka ohjaus - Anturitekniikka - Taajuusmuuttajat - Moottorit - Käytännön harjoitukset logiikka ohjauksella - Robottien liittäminen laitteisiin, kuten särmäyspuristimeen tai kuljettimiin Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, muodostuen opiskelijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja/tai koulutuksesta. Koulutuksen kestoon ja laajuuteen voit itse vaikuttaa koulutuksen alusta alkaen. Tämän koulutuksen kesto on maksimissaan 35 päivää, mutta sinulla on mahdollisuus hakea tämän koulutuksen jälkeen seuraaviin koulutuksiin: robotiikkaa insinööreille, teollisuusrobotit tuotannossa, hitsausrobotiikka. Huom. Lapuan kaupungilla on monipuolinen tarjonta vuokra-asunnoista, löytyy esim. edullisia kalustettuja opiskelija-asuntoja aivan oppilaitoksen läheisyydestä. Lisätietoja asunnoista saat www.kotiasunnot.fi tai gsm 044 4384 088. Kiinnostuitko? Lisätietoja koulutuksesta saat Sedun kouluttajalta Marko Santamäki, marko.santamaki(at)sedu.fi, puh. 040 670 9433. Ei Ei 30.09.2019 31.12.2019 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 06.06.2019 15.09.2019 Ei Kyllä Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686809 Sedu Seinäjoki, Törnäväntie 0 Ei tutkintotavoitetta Törnäväntie 24 Seinäjoki
Valitse Robotiikkaa insinööreille (686879) 0 0 100 Seinäjoki Korkeantason robotiikkakoulutus teknikoille ja insinööreille. Robotiikan kautta uutta uraa hakevat henkilöt, joilla on tekniikan alan kokemusta tai koulutusta. Päiväopiskelu Hakeminen: jätä hakemus TE-palveluiden sivuston kautta https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686879 Täytä hakemus työvoimakoulutukseen huolellisesti, sillä hakemuspapereiden perusteella valitaan osa hakijoista haastatteluun. Koulutuksen hakuaika päättyy 3.11.2019. Haastatteluaika- ja paikka ilmoitetaan tekstiviestillä. Seuraa valintatietojasi www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Henkilöasiakkaalle -> Oma asiointi-palvelussa. Lisätietoja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet: Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, korotettua etuuden osaa ja kulukorvausta. Koulutuksessa käydään seikkaperäisesti robotiikkaa noin 100 päivän ajan. Koulutuksen sisältö kattaa erittäin suuren osan teollisuuden robotiikka- asiantuntijan osaamisvaatimuksista. Tämän koulutuksen avulla saat erittäin hyvät valmiudet toimia robotiikan asiantuntijatehtävissä! - Robotiikan perusteet - Robotin tarttujat - Ohjelmointi - Offline ohjelmointi - Konenäkö - Hitsausrobotiikka - Pneumatiikka - Anturitekniikka Koulutuksen alussa on orientaatiojakso (10 pv), jonka aikana suunnittelet yhdessä kouluttajan kanssa koulutuksen sisällön ja toteutuksen. Orientaatiojakson jälkeen opiskelija voi palata ilman seuraamuksia työnhakijaksi te-toimistoon, mikäli koulutusvalinta osoittautuu virheelliseksi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, muodostuen opiskelijan aikaisemmasta työkokemuksesta ja/tai koulutuksesta. Koulutuksen kestoon ja laajuuteen voit itse vaikuttaa koulutuksen alusta alkaen. Tämän koulutuksen kesto on noin 100 pv. Huom. Lapuan kaupungilla on monipuolinen tarjonta vuokra-asunnoista, löytyy esim. edullisia kalustettuja opiskelija-asuntoja aivan oppilaitoksen läheisyydestä. Lisätietoja asunnoista saat www.kotiasunnot.fi tai gsm 044 4384 088. Kiinnostuitko? Lisätietoja koulutuksesta saat Sedun kouluttajalta Tuomas Leppälä, tuomas.leppala(at)sedu.fi, puh. 040 868 0886. Ei Ei 18.11.2019 10.04.2020 Kone- ja tuotantotekniikka Työvoimakoulutus Ei Ei 10.06.2019 03.11.2019 Ei Kyllä Ei https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/686879 Sedu Seinäjoki, Rastaantaival 0 Ei tutkintotavoitetta Rastaantaival 2 Lapua